[/tab]

Microsoft Excel

MS Excel – Podstawy „Plus”
MS Excel – Średnio zaawansowany z analizą danych tabelami przestawnymi
MS Excel – Operacje zaawansowane z elementami VBA
MS Excel – Pulpity menadżerskie
MS Excel – Tabele przestawne i Power Pivot
MS Excel – Analiza danych za pomocą dodatków Power Pivot, Power View, Power Query
MS Excel – Dla działu księgowości
MS Excel – Dla działu HR
MS Excel – Dla działu kontrolingu i finansów
MS Excel – Dla działu logistyki
MS Excel – Wykresy i prezentacja danych

Microsoft Access

MS Access – Operacje podstawowe
MS Access – Operacje zaawansowane
MS Access – Wykorzystanie makr i języka VBA
MS Access – Dla użytkowników MS EXCELA

Programowanie VBA

MS Visual Basic dla Excel – operacje podstawowe
MS Visual Basic dla Excel – operacje zaawansowane
MS Access – wykorzystanie makr i języka VBA do analizy danych

Microsoft Word

MS Word – Podstawy „Plus”
MS Word – Średnio zaawansowany
MS Word – Operacje zaawansowane
MS Word – Redakcja pism urzędowych

Microsoft Power Point

MS Power Point – Tworzenie prezentacji biznesowych
MS Power Point – sztuka komunikacji wizualnej i projektowania graficznego
Analiza i prezentacja danych w Excel / PowerPoint / Prezi

Microsoft Projekt

MS Project – Zarządzanie projektami „Od A do Z”
MS Project – Zarządzanie portfelem projektów
MS Project – Operacje zaawansowane

MS OUTLOOK

MS Outlook – „Krok po kroku”
MS Outlook  – Zarządzanie czasem i zespołem
MS Outlook – Operacje zaawansowane

RODO

Ochrona danych osobowych w praktyce
Wdrożenie RODO „Krok po kroku”
Analiza ryzyka zgodnie z RODO